Affärsvillkor

  1. Jag äger upphovsrätten för alla mina illustrationer såvida jag inte skriftligen har överfört dem till beställaren.
  2. Jag har rätt att visa alla mina storyboardillustrationer och animatics efter ett års hemlighållande. Undantaget är produktnamn, produkter och varumärken som jag ej har rätten till. Dessa kommer att döljas om beställaren så önskar.
  3. Om beställaren önskar kan vi komma överens om ett avtal om att sekretessperioden ska vara längre än ett år .